Figura 3: La definitiva, a la tercera va la vencida